Paarden

Brant van de Paters

Gjalt 426 x Brandus 345

Hengst-2008

PSG

 

Nienke Wytske S. Ster + Sport

Fabe 348 x Brandus 345

Merrie-2004

ZZ-Zwaar

 

Richtje fan ‘e Goëngamieden Ster

Rindert 406 x Sibald 380

Merrie-2005

M1

 

Quibus fan de Proostdijerhof

Tsjalke 397 x Rinder 406

Hengst-2013

M1

 

Benthe fan de Proostdijerhof

Epke 474 x Fabe 348

Merrie-2016

nvt